ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები:ტყვია

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი.
რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის? რას ვსუნთქავთ?

ეთილირებული ტყვია ბენზინში

ტყვია საწვავში
ტყვია საწვავში

ტყვია არის ქიმიური ელემენტი, მიეკუთნება მძიმე მეტალების ჯგუფს,ფართოდ გამოიყენება მისი განსაკუთრებული თვისებების გამო: არის რბილი, დრეკადი, მდგრადი კოროზიისადმი და საკმაოდ გამძლე. ტყვია უხსოვარი დროიდან გამოიყენება ეხლაც საკმაოდ პოპულარულია ინდუსტრიაში, მაგრამ ამჯერად მინდა მხოლოდ საავტომობილო საწვავში მისი გამოყენების შესახებ მოგითხროთ. Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები:ტყვია”