ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები: ტყვია(II ნაწილი)

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი.რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის? რას ვსუნთქავთ?

ეთილირებული ტყვია ბენზინში.

ტყვია და ადამიანის ჯანმრთელობა. მეორე ნაწილი

100 წლის წინ ტყვიის შემცველი ბენზინი საუკეთესოდ ითვლებოდა,

2004 წლიდან მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ტყვია მიაკუთნა I კლასის ტოქსიკურ ნივთიერებათა ჯგუფს, რაც ნიშნავს რომ ტყვია წარმოადგენს რისკის შემცველ ელემენტს.ბევრი სხვა ელემენტი, მათ შორის კადმოუმი, მანგანუმი, სელენიუმი არის აგრეთვე ტოქსიკური მაღალი დოზით, მაგრამ ისინი საჭიროა ადამიანის ორგანიზმისათვის გარკვეული დოზით. ტყვიის შემთხვვევაში გვაქვს სრულიად განსხვავებული სურათი. არ არსებობს არავითარი საჭიროება და ფუნქვია ტყვიისათვის ადამიანის ორგანიზმში.

Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები: ტყვია(II ნაწილი)”

ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები:ტყვია

საქართვლოში ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამონაბოლქვი აირები წარმოადგენს:ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, ნახშირწყალბადები(აქროლადი და არაქროლადი ორგანული ნაერთები) ჭვარტლის ნაწილაკები,ეთილირებული ტყვია, გოგირდის ორჟანგი, აზოტის ორჟანგი.
რამდენად საშიშია ეს ნაერთები ადამიანის ორგანიზმისთვის? რას ვსუნთქავთ?

ეთილირებული ტყვია ბენზინში

ტყვია საწვავში
ტყვია საწვავში

ტყვია არის ქიმიური ელემენტი, მიეკუთნება მძიმე მეტალების ჯგუფს,ფართოდ გამოიყენება მისი განსაკუთრებული თვისებების გამო: არის რბილი, დრეკადი, მდგრადი კოროზიისადმი და საკმაოდ გამძლე. ტყვია უხსოვარი დროიდან გამოიყენება ეხლაც საკმაოდ პოპულარულია ინდუსტრიაში, მაგრამ ამჯერად მინდა მხოლოდ საავტომობილო საწვავში მისი გამოყენების შესახებ მოგითხროთ. Continue reading “ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები:ტყვია”